Медээлер 04.09.2019

Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын дужаап чадай берген аныяктар Күрүнениң түңнел аттестациязын сентябрьда катап дужаап эгелээн. Уругларны орук озал-ондактарындан чайладыр сорулгалыг «Кичээнгейлиг, уруглар!», деп профилактиктиг акция эгелээн. Кызылда Аныяктар сесерлиинде «Азия Төвү» тураскаалының бичии хоолгазын тургузар ажылдар эгелей берген. Найысылалда бо чылын 26 муң өөреникчилер школаларже кирген, оларның 3.157 бирги классчылар.


Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын дужаап чадай берген аныяктар Күрүнениң түңнел аттестациязын сентябрьда катап дужаап эгелээн.


Уругларны орук озал-ондактарындан чайладыр сорулгалыг «Кичээнгейлиг, уруглар!», деп профилактиктиг акция эгелээн.


Кызылда Аныяктар сесерлиинде «Азия Төвү» тураскаалының бичии хоолгазын тургузар ажылдар эгелей берген.


Найысылалда бо чылын 26 муң өөреникчилер школаларже кирген, оларның 3.157 бирги классчылар.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков