Медээлер 19.09.19

Дүжүт ажаалдазын Тывага октябрь 15-те доозарын планнап турар. Республикага хөмүр өртээн өйлээр нормативтиг эрге-хоойлу документилерин тургузар доктаалды Тываның чазаа үндүрген. «Тыва дыл-бичии чаштарга», деп регионалдыг төлевилел-биле чаа номнарның таныштырылгазы Тываның үндезин культура төвүнге сентябрь 19-та болур. Сентябрь 20-21 хүннеринде Кызылдың оң чарыында районнуң чурттакчыларынче изиг суг-биле чылыг хандырылгазын түр када өжүрер.


Дүжүт ажаалдазын Тывага октябрь 15-те доозарын планнап турар.


Республикага хөмүр өртээн өйлээр нормативтиг эрге-хоойлу документилерин тургузар доктаалды Тываның чазаа үндүрген.


«Тыва дыл-бичии чаштарга», деп регионалдыг төлевилел-биле чаа номнарның таныштырылгазы Тываның үндезин культура төвүнге сентябрь 19-та болур.


Сентябрь 20-21 хүннеринде Кызылдың оң чарыында районнуң чурттакчыларынче изиг суг-биле чылыг хандырылгазын түр када өжүрер.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков