Медээлер Тыва Черде 17.10.2019

— Республиканың чурттакчыларынга тус черниң хөмүрүнүң өртек-үнезининге чиигелде көрдүнмээни-биле кожа-хелбээ Хакасиядан сөөртүр дугайында чугаалажыышкыннарны Чазак деңнелинде чорудуп турар.
— Тываның күрүне университединиң төөгү факультеди бо чылын 25 чыл оюн демдеглеп турар.
— Вавилин ээтпээнде автобус доктаар черлер чок. Бо айтырыгны улусчу фронтунуң идепкейжилери сайгарып, көрген.
— Тывада Волковтуң номчулгалары аттыг 15-ки этнопедагогиктиг эртем-шинчилел конференциязынга киржири-биле аңгы-аңгы регионнардан аалчылар кээп эгелей берген.


 

26.09.22


  • В Кызыле заработали временные пункты сбора, призванных запасников.

  • Санинструктор Конгар Кылан-оол делится с новобранцами своим опытом.

  • Общественники Тувы вносят свою лепту помощи защитникам Новороссии.

• Архив выпусков
 

26.09.22


  • Ветеринарлар аккредитацияны алыр

  • Черлик конопля өзумнерин план ажыр узуткаан

  • Аныяктарны «Россияның байлаа» деп фестиваль чалап турар

• Архив выпусков