Медээлер Тыва Черде 17.10.2019

— Республиканың чурттакчыларынга тус черниң хөмүрүнүң өртек-үнезининге чиигелде көрдүнмээни-биле кожа-хелбээ Хакасиядан сөөртүр дугайында чугаалажыышкыннарны Чазак деңнелинде чорудуп турар.
— Тываның күрүне университединиң төөгү факультеди бо чылын 25 чыл оюн демдеглеп турар.
— Вавилин ээтпээнде автобус доктаар черлер чок. Бо айтырыгны улусчу фронтунуң идепкейжилери сайгарып, көрген.
— Тывада Волковтуң номчулгалары аттыг 15-ки этнопедагогиктиг эртем-шинчилел конференциязынга киржири-биле аңгы-аңгы регионнардан аалчылар кээп эгелей берген.


 

02.10.23


 • В Пий-Хемском районе объявили конкурс на самый тяжеловесный картофель

 • Миндортранс Тувы проверяет подготовку маршрутных автобусов к зиме

  • У камнерезов Тувы появится свой официальный праздник

  • Архив выпусков
   

  02.10.23


  • Тывада «Кызыл коъш»чыылдазы чарлаттынган

  • Тоора-Хем суур 130 чыл оюн демдеглээн

  • Орук дүрүмүнге сагылдалыг чолаачыларны үстүрүпкен, чадаг кижи кемдээн

  • Архив выпусков