Медээлер 05.10.19

«Айыыл чок шынарлыг оруктар» деп федералдыг төлевилелдиң күүселдези Тывада шалыпкын чоруп турар. РФ-тиң Федералдыг Хуралынын Федерация Чөвулелинге Тывадан сенатор кылдыр Дина Оюннун кандидатуразын Дээди Хуралдың депутатары бадылаан. Бо хүнерде Чоон-Хемчик кожууннун Теве-Хая сумузунунуң чурттакчы чону аптекалыг апарган.


«Айыыл чок шынарлыг оруктар» деп федералдыг төлевилелдиң күүселдези Тывада шалыпкын чоруп турар.


РФ-тиң Федералдыг Хуралынын Федерация Чөвулелинге Тывадан сенатор кылдыр Дина Оюннун кандидатуразын Дээди Хуралдың депутатары бадылаан.


Бо хүнерде Чоон-Хемчик кожууннун Теве-Хая сумузунунуң чурттакчы чону аптекалыг апарган.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков