Медээлер 07.10.19

КУБ «Мөген-Бүрен» сарлык саржаандан аңгыда, мармеладты база бүдүрүп турар. Тожу тываларының амыдыралының кезээ болур иви ажыл-агыйын хөгжүдери-биле чаа төлевилел ажылдап эгелээн. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге чиигелделиг хөмүр сөөртүлгези арай саадап турар. Октябрь 10-га чедир Тыва Республиканың күрүне ажылдакчыларының идик-хевин даараарынга хамаарыштыр эскизтерни музейде хүлээп ап турар. Виктор Көк-оол аттыг национал театрга Тыва национал орткестрниң 17 дугаар […]


КУБ «Мөген-Бүрен» сарлык саржаандан аңгыда, мармеладты база бүдүрүп турар.


Тожу тываларының амыдыралының кезээ болур иви ажыл-агыйын хөгжүдери-биле чаа төлевилел ажылдап эгелээн.


Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге чиигелделиг хөмүр сөөртүлгези арай саадап турар.


Октябрь 10-га чедир Тыва Республиканың күрүне ажылдакчыларының идик-хевин даараарынга хамаарыштыр эскизтерни музейде хүлээп ап турар.


Виктор Көк-оол аттыг национал театрга Тыва национал орткестрниң 17 дугаар концерт сезонунуң ажыдыышкыны болган.

 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков