Медээлер 14.10.19

ТАР-ның ССРЭ-ниң составынче эки тура-биле киргенинден бээр 75 чыл ою таварыштыр ажылынга шылгарааннарга күрүне шаңналдарын тывыскан. Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан сумузу 80 харлаан. Хөндергей школазы 80 харлаан.


ТАР-ның ССРЭ-ниң составынче эки тура-биле киргенинден бээр 75 чыл ою таварыштыр ажылынга шылгарааннарга күрүне шаңналдарын тывыскан.


Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан сумузу 80 харлаан.


Хөндергей школазы 80 харлаан.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков