Медээлер 18.10.19

Тывада пенсия назынны чоокшулап турар ажыл чок хамаатыларга ажылчын мергежилдерге өөредир тала-биле төлевиледи боттандырып турар. Хоорайның девискээринге кайы-хамаан чок бок төккен кижилерге торгаалды онаары көрдүнген. Тыва үндезин культура төвүнге ча адыкчыларның бирги шуулганы болган.


Тывада пенсия назынны чоокшулап турар ажыл чок хамаатыларга ажылчын мергежилдерге өөредир тала-биле төлевиледи боттандырып турар.


Хоорайның девискээринге кайы-хамаан чок бок төккен кижилерге торгаалды онаары көрдүнген.


Тыва үндезин культура төвүнге ча адыкчыларның бирги шуулганы болган.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков