Тыва Делегей. Артыш Монгуш

Тыва Урянхай ча адып чоруур багжыларның республикадан дашкаар бир дугаар чедиишкини. 2019 чылдың август айда Моолдуң Баян-Өлгий аймактың Сэнгэл сумузунга 5 чылда бир катап болур ыдыктыг Беш-Богда тайгазының дагылгазы эрткен. Ооң соонда аңаа болган баг адар мөөрейге Тывадан аалдап барган Артыш Монгуш киришкеш тиилеп үнген. Республиканың үндезин Тыва культура төвүнүң Улусчу уран чүүл шеверлериниң килдизиниң ажылдакчызы Артыш Монгуш-биле Сэнгэлге эрткен маргылдааны болгаш Урянхай ча-биле баг адар адаан-мөөрейлиг оюнувустуң Тывада хөгжүлдезиниң дугайында чугаалажыр бис.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков