Медээлер 04.10.19

РФ-тиң Күрүне Думазында бистиң депутадывыс Лариса Шойгу Тывада ажыл-агыйжы сургакчылаашкын кылып келгеш, элээн каш хонуп турар. Сибирь регионунда чурттакчы чоннуң чизезин чорударынга белеткелдер доозулган. Чаа уруглар садының тудуунга немей акшаландырыышкын чедип келген. «Башкымга мөгейиг» деп акция уламчылап турар. Хову-Аксында чамдык бажыңнарда чылыг чок. Зажигалканың газын тынары хоралыг. Оруктар харыылап турган хээличини туткан.


РФ-тиң Күрүне Думазында бистиң депутадывыс Лариса Шойгу Тывада ажыл-агыйжы сургакчылаашкын кылып келгеш, элээн каш хонуп турар.


Сибирь регионунда чурттакчы чоннуң чизезин чорударынга белеткелдер доозулган.


Чаа уруглар садының тудуунга немей акшаландырыышкын чедип келген.


«Башкымга мөгейиг» деп акция уламчылап турар.


Хову-Аксында чамдык бажыңнарда чылыг чок.


Зажигалканың газын тынары хоралыг.


Оруктар харыылап турган хээличини туткан.


 

02.10.23


 • В Пий-Хемском районе объявили конкурс на самый тяжеловесный картофель

 • Миндортранс Тувы проверяет подготовку маршрутных автобусов к зиме

  • У камнерезов Тувы появится свой официальный праздник

  • Архив выпусков
   

  02.10.23


  • Тывада «Кызыл коъш»чыылдазы чарлаттынган

  • Тоора-Хем суур 130 чыл оюн демдеглээн

  • Орук дүрүмүнге сагылдалыг чолаачыларны үстүрүпкен, чадаг кижи кемдээн

  • Архив выпусков