Медээлер Тыва Черде Неделяның Болуушкунары 25.11.2019

— КТРК «Тыва»-ның ажылы чаа бедик деңнелче үнүп, Россия 24 телеканалга коштунуп, медээлерни дамчыдып эгелээн.
— Бо чылдың дургузунда республиканың аңгы-аңгы кожууннарынга, өөредилге албан черлеринге Адалар чөвүлелдериниң хуралдарын чер-черлерге эрттирген.
— Дүүн бүдүн чурт иелер хүнүн демдеглээн. Энерелдиг иелерниң ниитилелге туружун улуг чыышка чугаалажып турган
— Национал театрга «Эзириктер» деп шииниң баштайгы көрүлдези болган. Амыдыралда кол айтырыгларга харыыны дилээн драманы көрүкчүлер канчаар хүлээп алган?


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков