Медээлер Тыва Черде 20.11.2019

— Тываның одалга болгаш энергетика яамызы хөмүр- даш өртээн бо чылгы өртектерге деңнеп хевээр арттырары- биле хемчеглерни ап турар.
— Бөгүн Бүгү делегейниң педиатрлар болгаш бичии уруглар хүнү. Буянныг мергежилдиг эмчилер болгаш эмнелгеде чыдар чаштар бо хүннү канчаар эрттиргенил.
— «Енисей» культура бажыңынга удавас амгы үеге дүгжүп турар чаа кинозалды ажыдар.


 

22.09.22

В образовательных учреждениях Тувы появятся советники директоров.


В Туве проведут комплексную инвентаризацию оросительной системы.


Три сельские библиотеки республики будут обновлены в будущем году.


• Архив выпусков
 

22.09.22

Сентябрь 21-де РФ-тиң Президентизи Владимир Путин нацияга Кыйгырыгны кылган.


Суггатыг шөлдерни көвүдедир болган.


Кунгуртугта төп кожуун эмнелгезин септеп дооскан.


• Архив выпусков