Медээлер Тыва Черде 21.11.2019

— Дорт эфирлер, солун репортажтар болгаш хөй санныг интервьюлар. Бөгүн бүгү-делегейниң телевидение хүнүн демдеглеп турар.
— КТРК «Тыва» Россия 24 телеканалга коштунган. Чаа медээ-тайылбырлыг дамчыдылганы бо кежээ 19 шакта көрүп болур.
— «Евровидение – 2019 » киржикчизи Денберел Ооржак хенертен моорап душкеш, хамыкты дүвүреткен. Чалыы сылдыстың амгы байдалы.
— Өөренир, өөренир, база катап өөренир. Улуг назылыг кижилерни сан-чурагайлыг технологияларга өөредир сорулга-биле курстарны эгелээн.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков