Медээлер Тыва Черде 27.11.2019

— Бөгүн ТР-ниң Дээди Хуралының ээлчеглиг бешки хуралының бирги сессиязы болган. Хүн чурумунуң кол айтырыы – бирги номчулгада хүлээп алган турган ТР-ниң 2020-2022 чылдарда республика бюджединиң дугайында хоойлу төлевилели.

— Регионалдыг чүрек-дамыр төвүнде чартыктаан соонда аарыг улусту чаа арга-биле эмнеп эгелээн. Ботулинотерапия чартыктаан соонда даван-даяан шимчедип шыдавас улуска шыңганнарны суларадыптар, хол-бутту шимчедиринге эки салдарлыг.

— Судтун шиитпири-биле административтиг торгаалга онаашкан улусту албадап ажылдадып болур. Кандыг кеземче дээш мындыг шииткелди ап болурул?

— Бо хүннерде Сеул хоорайга корей чоннуң «Ссирым» деп национал хүрежинге бугу-делегей чергелиг турнир болган. Аңаа бистиң тыва мөгелеривис киришкен. Айдың Монгуш мөңгүн медальды чаалап алган.


 

22.09.22

В образовательных учреждениях Тувы появятся советники директоров.


В Туве проведут комплексную инвентаризацию оросительной системы.


Три сельские библиотеки республики будут обновлены в будущем году.


• Архив выпусков
 

22.09.22

Сентябрь 21-де РФ-тиң Президентизи Владимир Путин нацияга Кыйгырыгны кылган.


Суггатыг шөлдерни көвүдедир болган.


Кунгуртугта төп кожуун эмнелгезин септеп дооскан.


• Архив выпусков