Медээлер Тыва Черде 28.11.2019

— Одаар хөмүр хереглээн кижилерниң саны көвүдеп турар. Кызылда чиик өртек-биле хөмүр садып турар черлерни тодараткан.
— 2020 чылдың январь айдан эгелеп ажы-төлдүг ада-иелерге социал төлевирлерде өскерилгелер.
— Бөгүн бүгү делегейде кээргээчел, энерел сеткилдиң хүнүн демдеглеп турар. Тыва база байырлыг хемчеглерден чыда калбаан.
— «Аялгалыг салым-чолду чаяап берди». Национал театрга Чоодуларның өг-бүлезиниң чогаадыкчы кежээзи болган.


 

22.09.22

В образовательных учреждениях Тувы появятся советники директоров.


В Туве проведут комплексную инвентаризацию оросительной системы.


Три сельские библиотеки республики будут обновлены в будущем году.


• Архив выпусков
 

22.09.22

Сентябрь 21-де РФ-тиң Президентизи Владимир Путин нацияга Кыйгырыгны кылган.


Суггатыг шөлдерни көвүдедир болган.


Кунгуртугта төп кожуун эмнелгезин септеп дооскан.


• Архив выпусков