Медээлер 20.11.19

Хөй ажы-төлдүг болгаш чединмес өг-бүлелерге 1000 тонна хөмүр-дашты халас үлээр. Декабрь 5-те хожудаңгай бажыңнарда чурттап турар хамаатылар делгем өрээлдерлиг, бедик ханаларлыг, аңгылап каан санузелдиг бажыңнарлыг апаар. Ноябрь 22-де Чөөн-Хемчиктиң Теве-Хая сумузунга чаа салгалдың библиотеказын байырлыг байдалга ажыдар. Кызылдың кудумчуларында халдып турар маршуттарда карман үжээр оорлар хүнден хүнче көвүдеп турар. Ада-чурттуң Улуг Дайынының Тиилелгезиниң 75 чылынга […]


Хөй ажы-төлдүг болгаш чединмес өг-бүлелерге 1000 тонна хөмүр-дашты халас үлээр.


Декабрь 5-те хожудаңгай бажыңнарда чурттап турар хамаатылар делгем өрээлдерлиг, бедик ханаларлыг, аңгылап каан санузелдиг бажыңнарлыг апаар.


Ноябрь 22-де Чөөн-Хемчиктиң Теве-Хая сумузунга чаа салгалдың библиотеказын байырлыг байдалга ажыдар.


Кызылдың кудумчуларында халдып турар маршуттарда карман үжээр оорлар хүнден хүнче көвүдеп турар.


Ада-чурттуң Улуг Дайынының Тиилелгезиниң 75 чылынга тураскааткан «Тиилелгениң почта ному» деп үндүрүлгеде Тывадан фронтучунуң ады база бар.


Үндүрүглер чыылдазының шалыпчы айын декабрь 2-ниң хүнүнге чедир узаткан.


 

21.06.24

 • Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» поддержала строительство трансграничного коридора через Туву

 • О подвиге Буяна Седипа на СВО

 • В лесах Тес-хемского района провели учет численности сибирского шелкопряда

 • • Архив выпусков
   

  21.06.24

 • Тываның Баштыңы Влаңислав Ховалыг Новосибирскиге транспорт форумунга киришкен

 • Чаа-Хөл кожуунда социал керээ программазы-биле 42 сайгарлыкчы бодунуң херээн ажыткан

 • Найысылалга Күнделин Ринпоче номналды кылган

 • • Архив выпусков