Медээлер 27.11.19

Республикада 2020-2022 чылдарда чуртакчы чонну ажылга хаара тударының талазы-биле чаа программаны хүлээп алган. Кызылдың коммунналдыг көвүрүүнче аргыжылганы ажыткан. Тываның Улустуң чогаалчызы Александр Александрович Даржайны адын мемориалдыг самбырага мөңгежидери шиитпирлеттинген. Тыва үндезин культура төвүнге эрткен шуулганга долгандыр турар бойдусту салгалдарга кадагалап арттырарының айтырыгларын көрген.


Республикада 2020-2022 чылдарда чуртакчы чонну ажылга хаара тударының талазы-биле чаа программаны хүлээп алган.


Кызылдың коммунналдыг көвүрүүнче аргыжылганы ажыткан.


Тываның Улустуң чогаалчызы Александр Александрович Даржайны адын мемориалдыг самбырага мөңгежидери шиитпирлеттинген.


Тыва үндезин культура төвүнге эрткен шуулганга долгандыр турар бойдусту салгалдарга кадагалап арттырарының айтырыгларын көрген.


 

22.09.22

В образовательных учреждениях Тувы появятся советники директоров.


В Туве проведут комплексную инвентаризацию оросительной системы.


Три сельские библиотеки республики будут обновлены в будущем году.


• Архив выпусков
 

22.09.22

Сентябрь 21-де РФ-тиң Президентизи Владимир Путин нацияга Кыйгырыгны кылган.


Суггатыг шөлдерни көвүдедир болган.


Кунгуртугта төп кожуун эмнелгезин септеп дооскан.


• Архив выпусков