Медээлер 01.12.19

Кызылда чиигеткен хөмүрнүң өртек-үнези. Кызылда немелде эмнелге пунктуларын ажыдып турар. Декабрь 1-де инвалидтер декадазы эгелээр. Тываның библиотека ажылдакчыларынга ном саңының Оскарын тыпсыр болган.


Кызылда чиигеткен хөмүрнүң өртек-үнези.


Кызылда немелде эмнелге пунктуларын ажыдып турар.


Декабрь 1-де инвалидтер декадазы эгелээр.


Тываның библиотека ажылдакчыларынга ном саңының Оскарын тыпсыр болган.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков