Медээлер 25.01.20

Тывада 2 кижи грипп-биле аараанын эмчилер каразып турар. «Тайга» станциязынче электри шугумун киирерин планнап турар. Тудуг хоойлузунуң сагылдазын шыңгыырадыыр. Тыва опера ыраажызы интернет мөөрейге тиилээн.


Тывада 2 кижи грипп-биле аараанын эмчилер каразып турар.


«Тайга» станциязынче электри шугумун киирерин планнап турар.


Тудуг хоойлузунуң сагылдазын шыңгыырадыыр.


Тыва опера ыраажызы интернет мөөрейге тиилээн.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков