Тыва делегей. Дадар-оол Данзын-оол

ТР-ниң алдарлыг ажылдакчызы, ССР-ниң орден,медальдарының эдилекчизи, 2-ги, 3-кү чергениң Буян-Бадыргы ордениниң кавалери, Улуг-Хем кожууннуң , Шагаан-Арыг хоорайның Хүндүлүг чурттакчызы. Бай-Тайга районнуң күүсекчи комитединиң даргазы , Шагаан-Арыг хоорайның мэри албан-дужаалдарга ажылдап, Тываның хөгжүлдезинге улуг үлүүн киирген. Амыдырал-чуртталга, кижизидилге дугайында чугааны кылган.


 

21.04.21

Сегодня Президент В.Путин выступит ежегодным Посланием Федеральному Собранию


9 мая во всех регионах России пройдут народные виртуальные парады Победителей


Тува готовится к открытию детского-оздоровительного сезона


• Архив выпусков
 

21.04.21

Бо хүн РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Федералдыг Чыышка Айыткалын кылыр


Тыванын чурттакчылары чаагайжыдар девискээрлерни шилиир


Тывада 98 кижи 100 харлыг, оон хөй бооп болур


• Архив выпусков