Тыва делегей. Степан Достай

Тр-ниң алдарлыг ажылдакчызы, Өвүр, Тес-Хем районнарның күүсекчи комитеттериниң даргазынга, ТР-ниң Чазааның Даргазының агроүлетпүр комплекизиниң талазы-биле оралкчызы, ТР-ниң көдээ ажыл-агый сайыды, Кызыл кожууннуң Төлээлекчилер Хуралының Баштыңы, Тываның тус черниң бот-башкарылга Ассоциациязының даргазы болгаш өске-даа албан-дужаалдарга Тываның хөгжүлдезинге улуг үлүүн киирген. Амгы үеде көдээ ажыл-агыйның сайзыралының дугайында чугааны кылган.


 

06.10.22


— Гуманитарный груз «Кызыл кош» отправился на Украину
— Мэрия Кызыла переносит гаражи под окнами многоэтажки
— В центре Кызыла пройдет сельхозярмарка «Золотая осень — 2022»
• Архив выпусков
 

06.10.22


— Тывада мал чемин белеткээр кампания доозулган
— Республиканың эмнелгезинде чүрек болгаш хан-дамыр аарыгларын эмнээр кардиология салбырын ажыткан
— Тыва бүргүтчүлер Моолда
• Архив выпусков