Тыва делегей. Степан Достай

Тр-ниң алдарлыг ажылдакчызы, Өвүр, Тес-Хем районнарның күүсекчи комитеттериниң даргазынга, ТР-ниң Чазааның Даргазының агроүлетпүр комплекизиниң талазы-биле оралкчызы, ТР-ниң көдээ ажыл-агый сайыды, Кызыл кожууннуң Төлээлекчилер Хуралының Баштыңы, Тываның тус черниң бот-башкарылга Ассоциациязының даргазы болгаш өске-даа албан-дужаалдарга Тываның хөгжүлдезинге улуг үлүүн киирген. Амгы үеде көдээ ажыл-агыйның сайзыралының дугайында чугааны кылган.


 

21.04.21

Сегодня Президент В.Путин выступит ежегодным Посланием Федеральному Собранию


9 мая во всех регионах России пройдут народные виртуальные парады Победителей


Тува готовится к открытию детского-оздоровительного сезона


• Архив выпусков
 

21.04.21

Бо хүн РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Федералдыг Чыышка Айыткалын кылыр


Тыванын чурттакчылары чаагайжыдар девискээрлерни шилиир


Тывада 98 кижи 100 харлыг, оон хөй бооп болур


• Архив выпусков