Медээлер Тыва Черде Неделяның Болуушкуннары 03.02.2020

— Чадаанада сугга алыскан кудумчуларда бажыңнарның чурттакчыларынга дузаны кадып турар. Бойдус халавының уржуктарын чайладыры-биле Чадаана хемниң дожун чазылдырар ажылдарны чоруткан.
— Тываның күрүнениң куш-ажыл инспекциязының ажылдакчылары эрткен 2019 чылдың 4-кү кварталың түңнеп, хөй-ниити дыңнаашкыннарны эрттирген.
— Тываның эрге-чагыргазы ивилернин баш санын көвүдедир сорулганы күүседип турар. Ооң түңнелинде Тожуда иви ажыл-агыйын хөгжүдер төлевилел боттаныр.
— Бөгүн КТРК «Тыва»-ны хоочуну Эремаа Нордуповна Ашак-оол мугур 80 харлап турар. Тыва телевидениениң хөгжүлдезинге үлүүн киирген хүндүлүг энениң чырык сактыышкыннары.


 

06.10.22


— Гуманитарный груз «Кызыл кош» отправился на Украину
— Мэрия Кызыла переносит гаражи под окнами многоэтажки
— В центре Кызыла пройдет сельхозярмарка «Золотая осень — 2022»
• Архив выпусков
 

06.10.22


— Тывада мал чемин белеткээр кампания доозулган
— Республиканың эмнелгезинде чүрек болгаш хан-дамыр аарыгларын эмнээр кардиология салбырын ажыткан
— Тыва бүргүтчүлер Моолда
• Архив выпусков