Медээлер Тыва Черде 18.02.2020

— ТР-ниң Дээди Хуралының ээлчеглиг сессиязынга черлик ыттарга хамаарыштыр айтырыгны көдүрүп чугаалашкан.

— Ада-чурт дайынында Тыва Арат республика Кызыл шеригге 60 миллион рубль түңнүг дузаны чедирген.

— «Чылдың башкызы-2020» база «Чылдың кижизидикчи башкызы» деп мөөрейниң бирги чадазы эгелээн.

— Электроннуг күш-ажыл дептерлеринче шилчиир шилчивезин бо чылдың төнчүзүнге чедир хамаатылар боттары шилип алыр эргелиг.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков