Медээлер Тыва Черде 26.03.2020

— Эмнелгеде алгы-кышкы, шуугаазын. Бөгүн Кызылдың поликлиниказынче эмчи масказы чок улусту киирбээн.
— Тывада автомашина башкарар шынзылгаларны алыр шылгалдаларның хуусаазын соңгаарлаткан.
— 84 чыл бурунгаар Тыва театр тургустунган. Бөгүн ында карантин дээш шыпшың, ынчалза-даа ажыл уламчылап турар.
— Культура ажылдакчылары профессионал байырлалын демдеглээн.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков