Медээлер 27.03.20

Россияга неделя дургузунда ажылдавас. Культура ажылдакчыларынга шаңналдарны тывыскан. Даштыкыдан туристерни чандырып турар. Тывада эмнелге черлеринче маска чок кирери хоруглуг.


Россияга неделя дургузунда ажылдавас.


Культура ажылдакчыларынга шаңналдарны тывыскан.


Даштыкыдан туристерни чандырып турар.


Тывада эмнелге черлеринче маска чок кирери хоруглуг.


 

06.10.22


— Гуманитарный груз «Кызыл кош» отправился на Украину
— Мэрия Кызыла переносит гаражи под окнами многоэтажки
— В центре Кызыла пройдет сельхозярмарка «Золотая осень — 2022»
• Архив выпусков
 

06.10.22


— Тывада мал чемин белеткээр кампания доозулган
— Республиканың эмнелгезинде чүрек болгаш хан-дамыр аарыгларын эмнээр кардиология салбырын ажыткан
— Тыва бүргүтчүлер Моолда
• Архив выпусков