Медээлер 07.04.20

Даштыкы күрүнелерден келген хамаатыларны онза хыналдага ап турар. Москва, Санкт-Петербургтан келген хамаатыларны апрель 6-дан эгелеп, 14 хонук дургузунда албан бот аңгыланыышкынче чорудар. Чоннуң дүвүрелин ажыглап, байып алыр кузелдиг бузурукчулар база көвүдеп турар Тываның полиция ажылдакчылары бот аңгыланыышкын чурумун ургулчу хынап турар. Чурукчу Чойгана Лопсан бирги черни алган.


Даштыкы күрүнелерден келген хамаатыларны онза хыналдага ап турар.


Москва, Санкт-Петербургтан келген хамаатыларны апрель 6-дан эгелеп, 14 хонук дургузунда албан бот аңгыланыышкынче чорудар.


Чоннуң дүвүрелин ажыглап, байып алыр кузелдиг бузурукчулар база көвүдеп турар


Тываның полиция ажылдакчылары бот аңгыланыышкын чурумун ургулчу хынап турар.


Чурукчу Чойгана Лопсан бирги черни алган.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков