Медээлер 08.04.20

Тожуга коронавирустуг хамааты кээп чорааны илерээн. Коронавирус үезинде арага-биле демиселди соксатпайн турар. Бот аңгыланыышкын үезинде чурум үреп, сайгарлыкчы чорук кылып турар садыгларны хынап турар. Коронавируска удур штаб ажылдап доктаамал ажылдап турар. Моолдан Тываже 100 хире архар кирип келген. Оптуг арга-биле 400 муң рубльди бузуруп чыткаш туттурган.


Тожуга коронавирустуг хамааты кээп чорааны илерээн.


Коронавирус үезинде арага-биле демиселди соксатпайн турар.


Бот аңгыланыышкын үезинде чурум үреп, сайгарлыкчы чорук кылып турар садыгларны хынап турар.


Коронавируска удур штаб ажылдап доктаамал ажылдап турар.


Моолдан Тываже 100 хире архар кирип келген.


Оптуг арга-биле 400 муң рубльди бузуруп чыткаш туттурган.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков