Медээлер 11.04.20

Ажыл чок арткан азы амыдыраар орулгазы чок кижилерге куруненин талазындан деткимчени коргузуп турар. Сайгарлыкчыларга чиигелделиг чээлилерни берип эгелээн. «Чаа сорук» деп толевилел куш кирип ажылдай берген. Алтынай Дармажап «Тиилелгенин элчини».


Ажыл чок арткан азы амыдыраар орулгазы чок кижилерге куруненин талазындан деткимчени коргузуп турар.


Сайгарлыкчыларга чиигелделиг чээлилерни берип эгелээн.


«Чаа сорук» деп толевилел куш кирип ажылдай берген.


Алтынай Дармажап «Тиилелгенин элчини».


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков