Медээлер 13.04.20

65 хардан өрү назыныг хамаатыларга аъш-чем аймаан үлээр. Тываның школачыларынга часкы дыштанылга төнген. Ырбан сумузунда соталыг телефон харылзаазын тургускан. Аъш-чем курлавырларын мөөңнеп алыры-биле часкы тарылгаже кичээнгей улуг. Көдээ ажыл-агый яамызы боттарының эки тура-биле чыгган акшаларындан 5 тонна картофельди саткаш, чонга үлеп турар. Тожунуң эмнелгезинге өкпе тындырар аппараттарны чедирген. Коронавирус дээш ниитилелге дүвүрел оттуруп, меге медээ […]


65 хардан өрү назыныг хамаатыларга аъш-чем аймаан үлээр.


Тываның школачыларынга часкы дыштанылга төнген.


Ырбан сумузунда соталыг телефон харылзаазын тургускан.


Аъш-чем курлавырларын мөөңнеп алыры-биле часкы тарылгаже кичээнгей улуг.


Көдээ ажыл-агый яамызы боттарының эки тура-биле чыгган акшаларындан 5 тонна картофельди саткаш, чонга үлеп турар.


Тожунуң эмнелгезинге өкпе тындырар аппараттарны чедирген.


Коронавирус дээш ниитилелге дүвүрел оттуруп, меге медээ дыңнатканы дээш торгаал улуг.


Апрель 10-дан эгелеп, республиканың бүгү девискээринге өрт айыылының сезонун чарлаан.


 

22.09.22

В образовательных учреждениях Тувы появятся советники директоров.


В Туве проведут комплексную инвентаризацию оросительной системы.


Три сельские библиотеки республики будут обновлены в будущем году.


• Архив выпусков
 

22.09.22

Сентябрь 21-де РФ-тиң Президентизи Владимир Путин нацияга Кыйгырыгны кылган.


Суггатыг шөлдерни көвүдедир болган.


Кунгуртугта төп кожуун эмнелгезин септеп дооскан.


• Архив выпусков