Медээлер 05.05.20

«Дүк» деп губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң ажылы хөгжүп турар. «Аныяк өг-бүлелерни чурттаар оран-сава-биле хандырар» деп федералдыг программа ёзугаар 30 өг-бүле сертификаттарны алган. Коронавирус-биле демисел чорудуп турар эмчилерге төлээр шаңнал акшаларны чоруткан. Май айда күш кирип ажылдай берген федералдыг хоойлулар. Часкы хүн чылды чемгерер.


«Дүк» деп губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң ажылы хөгжүп турар.


«Аныяк өг-бүлелерни чурттаар оран-сава-биле хандырар» деп федералдыг программа ёзугаар 30 өг-бүле сертификаттарны алган.


Коронавирус-биле демисел чорудуп турар эмчилерге төлээр шаңнал акшаларны чоруткан.


Май айда күш кирип ажылдай берген федералдыг хоойлулар.


Часкы хүн чылды чемгерер.


 

22.09.22

В образовательных учреждениях Тувы появятся советники директоров.


В Туве проведут комплексную инвентаризацию оросительной системы.


Три сельские библиотеки республики будут обновлены в будущем году.


• Архив выпусков
 

22.09.22

Сентябрь 21-де РФ-тиң Президентизи Владимир Путин нацияга Кыйгырыгны кылган.


Суггатыг шөлдерни көвүдедир болган.


Кунгуртугта төп кожуун эмнелгезин септеп дооскан.


• Архив выпусков