Медээлер 11.05.20

Тиилелге хүнүнде найысылалда чурттап чоруур дайынының хоочуннарынга байырлыг парад-концерт аалдап четкен. Мал оолдаашкыны чедиишкинниг дооступ турар. «Чаа сорук» деп губернатор төлевилели ажылдай берген. Амданныг хлебтиг «КАРАВАЙ». Айдың Монгуш май 9–та Тиилелге хүнүнге тураскаткан долгандырыг хүрешке шүүлген.


Тиилелге хүнүнде найысылалда чурттап чоруур дайынының хоочуннарынга байырлыг парад-концерт аалдап четкен.


Мал оолдаашкыны чедиишкинниг дооступ турар.


«Чаа сорук» деп губернатор төлевилели ажылдай берген.


Амданныг хлебтиг «КАРАВАЙ».


Айдың Монгуш май 9–та Тиилелге хүнүнге тураскаткан долгандырыг хүрешке шүүлген.


 

01.10.22


— Тува выполнила квоту по набору военных для спецоперации на Украине
— Кардиологи Тувы успешно применяют новые диагностические аппараты
— В Улуг-Хеме свалка мусора несла реальную эпидемиологическую угрозу
• Архив выпусков
 

01.10.22


— РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Айыыл чок Чөвулелиниң хуралынга Россияга долу эвес мөөңнээшкинге чазыгларны эдип алгаш дараазында катаптавазын дыңнаткан
— Россияның Президентизиниң Чарлыы-биле Тыва Республика долу эвес мөөңнээшкинниң квотазын дуглапкан
— Республиканың девискээринге өртке удур чарлаан онза байдалды сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан
• Архив выпусков