Медээлер 19.05.20

Регионнарга COVID-19 биле демисел чорудуп турар эмчилерни деткээн федералдыг бюджеттен акша-төгерикти үлеп турар. Президентизиниң коронавирус эпидемиязының уезинде 3 харга чедир назылыг чаштарга немелде 5 муң рубль пособиени республикада төлеп эгелээн. Тывага хой малды хөгжүдери-биле тус черниң уксаажыдылга ажыл-агыйларынга уксаалыг малдарның шилилгезин чоруткан. Бо хүннерде республиканың хемнеринде кежиглер амдыызында ажыттынмаан. ТКУ-ниң аспирантылары бот озалаашкын үезинде интернет […]


Регионнарга COVID-19 биле демисел чорудуп турар эмчилерни деткээн федералдыг бюджеттен акша-төгерикти үлеп турар.


Президентизиниң коронавирус эпидемиязының уезинде 3 харга чедир назылыг чаштарга немелде 5 муң рубль пособиени республикада төлеп эгелээн.


Тывага хой малды хөгжүдери-биле тус черниң уксаажыдылга ажыл-агыйларынга уксаалыг малдарның шилилгезин чоруткан.


Бо хүннерде республиканың хемнеринде кежиглер амдыызында ажыттынмаан.


ТКУ-ниң аспирантылары бот озалаашкын үезинде интернет таварыштыр шылгалдалар дужаарынга белен.


 

22.09.22

В образовательных учреждениях Тувы появятся советники директоров.


В Туве проведут комплексную инвентаризацию оросительной системы.


Три сельские библиотеки республики будут обновлены в будущем году.


• Архив выпусков
 

22.09.22

Сентябрь 21-де РФ-тиң Президентизи Владимир Путин нацияга Кыйгырыгны кылган.


Суггатыг шөлдерни көвүдедир болган.


Кунгуртугта төп кожуун эмнелгезин септеп дооскан.


• Архив выпусков