Медээлер 30.06.20

Дузак азы какпа ажыглап аңнаар төтчеглекчилерге торгаал улуг болур. Россияның Конституциязынга эдилгелер талазы-биле бадылаашкынның дөрткү хүнүнде Россияның болгаш Тываның Дээди хамы Кара-оол Допчун-оол бодунуң үнүн берген. «Шериг ралли» деп бүгү армейжи конкурстун байырлыг ажыдыышкыны болган. Кызылда дурген чыыр шериг госпитальды тургускан. Ийи-Талдың малчыны эмчилерге дузазын коргүскен.


Дузак азы какпа ажыглап аңнаар төтчеглекчилерге торгаал улуг болур.


Россияның Конституциязынга эдилгелер талазы-биле бадылаашкынның дөрткү хүнүнде Россияның болгаш Тываның Дээди хамы Кара-оол Допчун-оол бодунуң үнүн берген.


«Шериг ралли» деп бүгү армейжи конкурстун байырлыг ажыдыышкыны болган.


Кызылда дурген чыыр шериг госпитальды тургускан.


Ийи-Талдың малчыны эмчилерге дузазын коргүскен.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков