Медээлер 02.07.20

Тывага бот озалаашкын режимин узаткан. Июнь 30-де Кызылдың оң талакы эриинге «Экопродукт» деп чаа көдээ ажыл-агый рыногун ажыткан. Россияның Банкызы эрткен чылын республиканың саң-хөө рыногунга чөпшээрел чок ажылдап турган 4 организацияны илереткен. Кызылдың 5700 улуг назылыг чурттакчызы апрель 30-ден июнь 28-ке чедир аъш-чем продуктуларын алган.


Тывага бот озалаашкын режимин узаткан.


Июнь 30-де Кызылдың оң талакы эриинге «Экопродукт» деп чаа көдээ ажыл-агый рыногун ажыткан.


Россияның Банкызы эрткен чылын республиканың саң-хөө рыногунга чөпшээрел чок ажылдап турган 4 организацияны илереткен.


Кызылдың 5700 улуг назылыг чурттакчызы апрель 30-ден июнь 28-ке чедир аъш-чем продуктуларын алган.


 

21.10.21

– В Бай-Тайге открыли столярный этноцентр


– В Туве началась акция “Поделись теплом”


-В Овюрском районе раскрыта кража 11 ноутбуков


• Архив выпусков
 

21.10.21

– Россияда коронавирустуң байдалын чавылдырары-биле октябрь 30-ден ноябрь 7-ге чедир ажылдавас хүннер чарлаан


-«Кирсарай»-же чырыкты киирип турар


-Россияның камгалал министриниң Кубогу дээш бүгү армияның хостуг болгаш грек-рим хүрештерге маргылдаа болур


• Архив выпусков