Медээлер 03.07.20

РФ-ның Үндезин Хоойлузунга эдилгелер дээш бистиң республикавыска 96,79 хуу соңгукчу бадылаан. Төп Шериг округунуң шериг эмчилер коронавирустан аарып турар хамаатыларны хүлээп эгелээн. Коронавирус деп хамчыкка удур демисел чорудуп тургаш, шылгараан эмчилерни, эмчи сестраларын, фельдшерлерни, аштакчыларны шаңнаан. Кокайлар Тожунуң ивижилериниң болгаш малчыннарының ылап-ла дайызыннары апарган.


РФ-ның Үндезин Хоойлузунга эдилгелер дээш бистиң республикавыска 96,79 хуу соңгукчу бадылаан.


Төп Шериг округунуң шериг эмчилер коронавирустан аарып турар хамаатыларны хүлээп эгелээн.


Коронавирус деп хамчыкка удур демисел чорудуп тургаш, шылгараан эмчилерни, эмчи сестраларын, фельдшерлерни, аштакчыларны шаңнаан.


Кокайлар Тожунуң ивижилериниң болгаш малчыннарының ылап-ла дайызыннары апарган.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков