Медээлер 07.07.20

«Культура» деп национал төлевилел-биле көдээ культура тудугларының одагларын тудуп турар. «Мандарин» деп школага кыдат дылдың мандарин наречиезин уруглар өөренип дооскан. Ыраажы малчынга шаңналды тывыскан. Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чорук»деп хүнге тураскааткан культурлуг хемеглер онлайн байдалда болуп турар. Бир олутче-ле 50 ажыг кижи кордап турар.


«Культура» деп национал төлевилел-биле көдээ культура тудугларының одагларын тудуп турар.


«Мандарин» деп школага кыдат дылдың мандарин наречиезин уруглар өөренип дооскан.


Ыраажы малчынга шаңналды тывыскан.


Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чорук»деп хүнге тураскааткан культурлуг хемеглер онлайн байдалда болуп турар.


Бир олутче-ле 50 ажыг кижи кордап турар.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков