Медээлер 09.07.20

«Кыжын тергең белетке, чайын – шанааң». Москвадан эмчилер коронавируска удур демисежири-биле Тываже аъттаныпкан. Тываның чаа Камбы-Ламазының сонгулдазы бо кузун болур.. Оруктарга мал устургенде торгаалдар.


«Кыжын тергең белетке, чайын – шанааң».


Москвадан эмчилер коронавируска удур демисежири-биле Тываже аъттаныпкан.


Тываның чаа Камбы-Ламазының сонгулдазы бо кузун болур..


Оруктарга мал устургенде торгаалдар.


 

21.10.21

– В Бай-Тайге открыли столярный этноцентр


– В Туве началась акция “Поделись теплом”


-В Овюрском районе раскрыта кража 11 ноутбуков


• Архив выпусков
 

21.10.21

– Россияда коронавирустуң байдалын чавылдырары-биле октябрь 30-ден ноябрь 7-ге чедир ажылдавас хүннер чарлаан


-«Кирсарай»-же чырыкты киирип турар


-Россияның камгалал министриниң Кубогу дээш бүгү армияның хостуг болгаш грек-рим хүрештерге маргылдаа болур


• Архив выпусков