Медээлер 22.07.2020

Республиканың эмнелгезинде AIRO деп күштүг компьютер томогравын тургускан. Ийи дозукчу чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын 100 баллга дужааган. Кызыл дептерже кирген тарбаган боолаан төтчеглекчилерни торгаалган онааган. Бии-Хем кожууннуң тараачын-фермерлери мал чемин белеткеп эгелээн.


Республиканың эмнелгезинде AIRO деп күштүг компьютер томогравын тургускан.


Ийи дозукчу чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын 100 баллга дужааган.


Кызыл дептерже кирген тарбаган боолаан төтчеглекчилерни торгаалган онааган.


Бии-Хем кожууннуң тараачын-фермерлери мал чемин белеткеп эгелээн.


 

21.10.21

– В Бай-Тайге открыли столярный этноцентр


– В Туве началась акция “Поделись теплом”


-В Овюрском районе раскрыта кража 11 ноутбуков


• Архив выпусков
 

21.10.21

– Россияда коронавирустуң байдалын чавылдырары-биле октябрь 30-ден ноябрь 7-ге чедир ажылдавас хүннер чарлаан


-«Кирсарай»-же чырыкты киирип турар


-Россияның камгалал министриниң Кубогу дээш бүгү армияның хостуг болгаш грек-рим хүрештерге маргылдаа болур


• Архив выпусков