Медээлер 21.07.2020

Коронавирус-биле демисел чорударынга немей акшаландырыышкынны алыр. Көдээ суурларга ажылдаар башкыларга 1 млн рубльди бээр. Кызыл диплом-биле өөредилгезин дооскан специалистер субсидияны алыр. Каът бажыңның соңгазындан чаш уруг аңдарлы берген.


Коронавирус-биле демисел чорударынга немей акшаландырыышкынны алыр.


Көдээ суурларга ажылдаар башкыларга 1 млн рубльди бээр.


Кызыл диплом-биле өөредилгезин дооскан специалистер субсидияны алыр.


Каът бажыңның соңгазындан чаш уруг аңдарлы берген.


 

21.10.21

– В Бай-Тайге открыли столярный этноцентр


– В Туве началась акция “Поделись теплом”


-В Овюрском районе раскрыта кража 11 ноутбуков


• Архив выпусков
 

21.10.21

– Россияда коронавирустуң байдалын чавылдырары-биле октябрь 30-ден ноябрь 7-ге чедир ажылдавас хүннер чарлаан


-«Кирсарай»-же чырыкты киирип турар


-Россияның камгалал министриниң Кубогу дээш бүгү армияның хостуг болгаш грек-рим хүрештерге маргылдаа болур


• Архив выпусков