Медээлер 23.07.2020

Хүрээниң каасталгазы чогаадыкчы уран чүүл ажылы болур. Аржааннар баарда справканы участок терапевтизинден алыр. Өлген малдың сегин өртеткен. Орук дүрүмүн хажытканда торгаалды почтага төлеп ап болур.


Хүрээниң каасталгазы чогаадыкчы уран чүүл ажылы болур.


Аржааннар баарда справканы участок терапевтизинден алыр.


Өлген малдың сегин өртеткен.


Орук дүрүмүн хажытканда торгаалды почтага төлеп ап болур.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков