Новости 20.08.2020

Школаларда хыналда уламчылап турар “Оваарымчалыг, мөлчүкчүлер!” Наадымның хемчеглери


Школаларда хыналда уламчылап турар


“Оваарымчалыг, мөлчүкчүлер!”


Наадымның хемчеглери


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков