Медээлер 28.09.2020

Хөмүр-даштың чиигелделиг өртек-үнези Сукпакта одалга төвүн чаарткан Уруглар эмчилериниң сүмези


Хөмүр-даштың чиигелделиг өртек-үнези


Сукпакта одалга төвүн чаарткан


Уруглар эмчилериниң сүмези


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков