Медээлер 02.10.2020

ЛДПР-ниң 2 депутаттары мандаттарындан ойталаан Чодураага онза кем-херек Тываның Баштыны ламалар-биле ужурашкан


ЛДПР-ниң 2 депутаттары мандаттарындан ойталаан


Чодураага онза кем-херек


Тываның Баштыны ламалар-биле ужурашкан


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков