Медээлер 06.10.2020

Бүгү делегей Башкылар хүнүн демдеглеп турган Кызылда аргыжылга өртээ 20 рубльга чедир өзери манаттынып турар Ермоген Кызылдың епархиязының секретарынга томуйлаткан


Бүгү делегей Башкылар хүнүн демдеглеп турган


Кызылда аргыжылга өртээ 20 рубльга чедир өзери манаттынып турар


Ермоген Кызылдың епархиязының секретарынга томуйлаткан

 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков