Медээлер 06.10.2020

Тыванын 9-ку Камбы-Ламазынга Гелек Нацык-Доржу башкы сонгуттурган Тыванын алдарлыг артизи Борбак-оол Салчак Бай-Тайганын чагырга даргазынга томуйлаткан «Чедер» курорт чаа шагнын кадыкшылга комплекизи болур Ойнаар-кыстар театрынын сезону ажыттынган


Тыванын 9-ку Камбы-Ламазынга Гелек Нацык-Доржу башкы сонгуттурган


Тыванын алдарлыг артизи Борбак-оол Салчак Бай-Тайганын чагырга даргазынга томуйлаткан


«Чедер» курорт чаа шагнын кадыкшылга комплекизи болур


Ойнаар-кыстар театрынын сезону ажыттынган


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков