Медээлер 16.10.2020

Торгаалдарны төлээр ужурлуг Хову-Аксының чырыы Чаа-Хөлде чаа ФАП


Торгаалдарны төлээр ужурлуг


Хову-Аксының чырыы


Чаа-Хөлде чаа ФАП


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков