МЕДЭЭЛЕР РВ 24.12.20

Ковид-19 талазы-биле байдал Орукчулар чылды түңнеп турар Ак-Дашта «Эзирлер уязын» ажыткан


Ковид-19 талазы-биле байдал


Орукчулар чылды түңнеп турар


Ак-Дашта «Эзирлер уязын» ажыткан

 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков