МЕДЭЭЛЕР РВ 03.01.21

Тывага массалыг тарылга эгелээр Бо чылын сумуларның интернет-биле хандырылгазы Танды кожууннуң тараажызы


Тывага массалыг тарылга эгелээр


Бо чылын сумуларның интернет-биле хандырылгазы


Танды кожууннуң тараажызы

 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков