МЕДЭЭЛЕР РВ 18.01.21

Улуг-Хемде ФАП-тар тудуун хынап турган Кызылда чаа эът-чем рыногун ажыткан Национал театр чаа шиини бараалгаткан


Улуг-Хемде ФАП-тар тудуун хынап турган


Кызылда чаа эът-чем рыногун ажыткан


Национал театр чаа шиини бараалгаткан

 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков