МЕДЭЭЛЕР РВ 10.02.21

Чазак хуралынга Шагаада айыыл чок чорукту сайгарып көрген Улуг-Хемде чаа «ФАП»-тар ажыттынган Чолаачы аът мунган кижини үстүрген


Чазак хуралынга Шагаада айыыл чок чорукту сайгарып көрген


Улуг-Хемде чаа «ФАП»-тар ажыттынган


Чолаачы аът мунган кижини үстүрген

 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков