МЕДЭЭЛЕР РВ 25.03.21

Бо чылын 55-ки бригаданың контрактылыг шериглерин 100% бажың-балгат-биле хандырар Тываның Чазаа инвалид уругларга хүнде 2 удаа халас чемгерилге дугайында доктаалды хүлээп алган В.Ш.Көк-оол аттыг Тываның Национал хөгжүм-шии театры тургустунганындан 85 чыл болган


Бо чылын 55-ки бригаданың контрактылыг шериглерин 100% бажың-балгат-биле хандырар


Тываның Чазаа инвалид уругларга хүнде 2 удаа халас чемгерилге дугайында доктаалды хүлээп алган


В.Ш.Көк-оол аттыг Тываның Национал хөгжүм-шии театры тургустунганындан 85 чыл болган

 

21.04.21

Сегодня Президент В.Путин выступит ежегодным Посланием Федеральному Собранию


9 мая во всех регионах России пройдут народные виртуальные парады Победителей


Тува готовится к открытию детского-оздоровительного сезона


• Архив выпусков
 

21.04.21

Бо хүн РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Федералдыг Чыышка Айыткалын кылыр


Тыванын чурттакчылары чаагайжыдар девискээрлерни шилиир


Тывада 98 кижи 100 харлыг, оон хөй бооп болур


• Архив выпусков